Sjukskrivningarna på grund av psykisk ohälsa stiger nu uppger företagshälsor runt om i landet, enligt TT (Tidningarnas telegrambyrå). Ökningen började i maj för att sedan fortsätta under sommaren – en tid när sjukskrivningar normalt går ner. Även efterfrågan på stödsamtal och psykologiskt stöd har ökat sedan i maj.

Coronapandemin har ändrat förutsättningarna i arbetslivet för många människor. En del yrkesgrupper arbetar hemifrån, vilket har lett till en ny arbetssituation och en arbetsmiljö utan social gemenskap. Vissa andra yrkesgrupper, exempelvis inom vård och omsorg, har haft en tuff arbetssituation och har kanske inte alltid haft möjlighet till återhämtning. Detta har uppenbarligen gett effekter som landets företagshälsor har märkt av.