Den 31 mars 2015 träder de nya föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) i kraft. Föreskriften reglerar kunskapskrav, mål, arbetsbelastning, arbetstid och kränkande särbehandling.

Vill Ni veta mer om hur Ni på Ert företag berörs av den nya föreskriften är Ni välkomna att kontakta oss, så skräddasyr vi en lösning för just Ert företag.

”Anmälningar av arbetssjukdom med sociala och organisatoriska orsaker har ökat med drygt 70 procent mellan 2010 och 2014. Mellan 2010 och 2014 har det totalt anmälts 51 2622 arbetssjukdomar. Av dessa uppges ca 27 procent orsakas av sociala och organisatoriska orsaker som till exempel för stor arbetsmängd och problem med kollegor och överordnade.”
Källa: Arbetsmiljöverket

Byggarbetsplatsen

Byggherren är alltid skyldig att utse lämplig byggarbetsmiljösamordnare dels för planering och projektering av byggnads- och anläggningsarbetet, BAS-P, dels för utförandet av arbetet, BAS-U.  Byggarbetsmiljösamordnare ska ha den utbildning, kompetens och erfarenhet som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Krav på utbildning av byggarbetsmiljösamordnare trädde i kraft den 1 januari 2011.

Har Ni BAS-P och BAS-U på ditt företag? Den 24 februari kommer vi att hålla utbildning i Certifieringsutbildning BAS-P och BAS-U i Växjö. Välkommen med Er anmälan.