Under måndagen gjorde Theresia och Amel som vanligt viktiga insatser för att förbättra arbetsmiljön hos företag. Denna gång var de på ATA Timber och hjälpte dem med bl a skyddsronder och riskbedömningar.