En ny rapport från Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm visar att det i huvudsak är två faktorer som ger högst risk att råka ut för svår covid-19: Att jobba nära andra och att komma i kontakt med andras infektioner genom jobbet.

Yrken med fördubblad risk är bland annat läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och naprapater. Risken är också fördubblad i yrken utanför vården där man jobbar nära andra, till exempel för behandlingsassistenter och pastorer, trafiklärare och instruktörer, men även för idrottsutövare och fritidsledare. Att dessa yrkeskategorier drabbas hårdare kan möjligen förklaras av att de under en längre tid befinner sig i slutna utrymmen ihop med andra personer. Fritidsledare och idrottsutövare kan vistas i lokaler där många anstränger sig fysiskt och därmed har stora utandade luftvolymer, enligt rapporten.

Risken var däremot inte förhöjd inom förskola och skola, restaurang, butiksarbete, respektive hemtjänst- och städning.

Risksambanden har varit oförändrade under pandemins olika skeenden vilket alltså betyder att skyddsinsatserna inte har räckt till trots att tiden gått.

Analyserna omfattar 1 037 811 individer i Stockholms län i åldrarna 18-64 år med giltig yrkeskod. Av dessa hade 2 984 vårdats på sjukhus med covid-19 under perioden 1 mars till 30 november 2020. I analyserna har hänsyn tagits till ålder, kön, rökning och socioekonomiska faktorer.