Även om vi på Sameffekt dagligen arbetar med arbetsmiljöfrågor är det viktigt och givande att få input från olika håll. För ett par veckor sedan fortbildade vi oss, Theresia Freitag, Anna Gärdehall, Amel Dina Maslan, Patrick Larsson och Björn Carlsson, när vi var på Gilla Jobbet i Växjö Konserthus. Dagen bjöd på seminarier och föreläsningar inom arbetsmiljöområdet, bl a gällande ämnen såsom friskfaktorer, krishantering och sexuella trakasserier.