Säg hej till Sameffekts nya konsult Emelie! Hon har varit hos oss i en månad nu och börjar bli varm i kläderna.

𝘽𝙚𝙨𝙠𝙧𝙞𝙫 𝙚𝙣 𝙙𝙖𝙜 𝙥𝙖̊ 𝙎𝙖𝙢𝙚𝙛𝙛𝙚𝙠𝙩
Som arbetsmiljökonsult på Sameffekt börjar jag oftast dagen på kontoret, där jag träffar mina kollegor och förbereder det sista inför mitt dagliga kundbesök.
Sedan åker jag ut till ett företag, som befinner sig någonstans i södra Sverige, för att stötta dem i frågor som främst rör deras arbetsmiljöarbete. Det är väldigt roligt att få möjlighet att träffa så många olika typer av verksamheter och på så sätt blir den ena dagen inte den andra lik. Efter kundmötet kör jag tillbaka till kontoret och sammanställer det vi gått igenom.

𝙑𝙖𝙙 𝙖̈𝙧 𝙧𝙤𝙡𝙞𝙜𝙖𝙨𝙩 𝙢𝙚𝙙 𝙖𝙩𝙩 𝙖𝙧𝙗𝙚𝙩𝙖 𝙨𝙤𝙢 𝙖𝙧𝙗𝙚𝙩𝙨𝙢𝙞𝙡𝙟𝙤̈𝙠𝙤𝙣𝙨𝙪𝙡𝙩?
Det roligaste är att träffa människor för att kunna bidra med all den kunskap som vi på Sameffekt har kring arbetsmiljö och personalfrågor. Det är ett viktigt jobb vi gör tillsammans med kund, som handlar om att lägga grunden för en bra arbetsmiljö som syftar till att förebygga arbetsskador, ohälsa och olycksfall. Att få möjlighet att förbättra arbetsmiljön för företag och på så sätt göra vardagen säkrare och bättre för både chefer och medarbetare är fantastiskt.

𝙊𝙢 𝙟𝙖𝙜 𝙝𝙖𝙙𝙚 𝙚𝙣 𝙨𝙪𝙥𝙚𝙧𝙠𝙧𝙖𝙛𝙩 𝙨𝙠𝙪𝙡𝙡𝙚 𝙟𝙖𝙜 𝙫𝙞𝙡𝙟𝙖…?
Jag hade velat kunna flyga. Tänk vilken frihet!