Under första halvåret 2020 minskade arbetsolyckor med sjukfrånvaro med 11 procent och arbetsolyckor utan sjukfrånvaro med 10 procent, jämfört med motsvarande period 2019. Män anmälde flest arbetsolyckor med sjukfrånvaro och kvinnor anmälde flest arbetsolyckor utan sjukfrånvaro. Arbetsmiljöverket tror att minskningen kan förklaras av att många har följt uppmaningen om att jobba hemifrån för att minska smittspridningen i samhället.

Under första halvåret 2020 inträffade preliminärt 8 färre dödsolyckor i arbetet jämfört med motsvarande period 2019. Antalet minskade från 21 till 13 stycken.