Pandemin har lett till en av de största förändringarna någonsin på den svenska arbetsmarknaden och skapat stora utmaningar för landets chefer. Novus och Chef & Karriär har genomfört en undersökning gällande ledarskapet i pandemitider. Ca 6 000 chefer har deltagit.
 
Pandemin har för många företag lett till permitteringar, konkurser, hemarbete och en omställning till ett mer digitalt arbetssätt. Många chefer upplever att stressen och arbetsbelastningen har ökat under pandemin. Man ska rädda businessen samtidigt som man ska se till att medarbetarna mår bra, är motiverade och behåller fokus, trots tuffa tider.
 
Enligt undersökningen tror åtta av tio chefer att coronapandemin kommer att påverka deras ledarskap i framtiden.