Systematiskt arbetsmiljöarbete:

Ett systematiskt arbetsmiljöarbete behöver inte vara svårt. Sameffekt hjälper dig inte bara med att komma igång utan även att det blir en naturlig del av verksamheten.

Arbetsgivaren har huvudansvaret för arbetsmiljön. Alla chefer och arbetsledare behöver känna till vilka arbetsmiljöregler som gäller, för att kunna följa upp arbetsmiljöarbetet på ett bra sätt. Alla Arbetstagare behöver känna till arbetsmiljöreglerna och på ett enkelt sätt kunna rapportera risker och tillbud samt lämna synpunkter på arbetsmiljöarbetet.

Sameffekt är din resurs i arbetsmiljöarbetet. Vi kan undersöka och riskbedöma. Vi hjälper dig att strukturera upp arbetsmiljöarbetet och föreslår åtgärder. Vi erbjuder utbildning till arbetsgivaren och arbetstagarna. Ett förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete leder till en bra arbetsmiljö som gynnar alla!

 
 

Systematiskt brandskydd:

Alla ska arbeta systematiskt med sitt brandskydd. Det innebär att du metodiskt ska gå igenom ditt behov av brandskydd, se till att det fungerar och att alla i organisationen har den kunskap och det material som är nödvändigt för att förebygga brand.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gäller alla organisationer, oberoende av storlek och verksamhet. Ledningen har det yttersta ansvaret, men säkerhetsansvarig, brandskyddsansvarig, skyddsombud och övrig personals är viktiga medarbetare i sammanhanget.

Systematiskt brandskyddsarbete (SBA) gör det lättare att skydda medarbetare och lokaler från skador som kan bli följden av en brand. Det kan vara avgörande för verksamhetens fortlevnad. Det ökar säkerhetsnivån och därmed förtroendet för företaget. Det är dessutom ett krav från lagstiftaren.

Personalfrågor:

Personalfrågor – Kvalificerat HR-stöd i Växjö

En alldeles egen Personalchef. Tidigare enbart större företag förunnat. Men inte längre: Human Solutions koncept ”Personalchef på burk” är en uppskattad och innovativ väg till avlastning kring HR-frågor. Human Solutions – ett koncept utifrån en affärsmodell som verkligen andas ”nya och modiga (HR)-grepp”. Och som ger företag i alla storlekar en ärlig möjlighet att knyta sig an sin egen personalchef..